This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

🌹The Mid-Summer Sale is here! Enjoy up to 30% off on sunny summer pieces!🌹

Terms of Services

Bu Sözleşme,
ALICI (Tüketici)'nın, SATICI'ya ait www.farawayclothing.com(“SİTE”) elektronik ticaret internet sitesinde sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin ALICI'ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleşme'yi İNTERNET SİTESİ'nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur. 
1. TARAFLAR 
SATICI
Unvan: Sirius Tekstil ve Ticaret A.Ş. 
Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Hrant Dink Sokak, No:62/16-18 Şişli, İSTANBUL.
Telefon: +90 0212 328 08 09 
E-posta: info@farawayclothing.com 
Vergi Dairesi: Mecidiyeköy
Vergi Numarası: 710537282 
 
ALICI 
Ad, Soyad : [fatura-kullanıcı-adı] 
Adres : [fatura adresi] 
Telefon :
E-posta/Kullanıcı Adı : ​
2.KONU 
İşbu SÖZLEŞME, ALICI’nın, SATICI’ya ait http://www.farawayclothing.com/ üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. 
3.ÜRÜNLER 
3.1. Malın/Ürün(ler)in/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait SİTE’de yayınlanmaktadır. Listelenen ve SİTE’DE ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. 
Sipariş İçeriği ve Toplamı : (x) Adet – (Ürün Adı) 
Fiyat : (₺) 
Ara Toplam : (x) 
Adet: (x)₺ 
Kargo Ücretleri : Ücretsiz! (950TL altındaki siparişlerde belirlenmiş bedel uygulanır.)
------------------------------------------------------------- 
Genel Toplam : (x)₺ 
Sipariş Tarihi : .(xx/xx/xxxx)
3.1.1. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti belirtilen koşullar çerçevesinde SATICI tarafından ödenecektir. 
4. GENEL HÜKÜMLER 
4.1. ALICI, http://www.farawayclothing.com/ SİTE’SİNDE sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. - Siparişinizin teslimat bilgisi size gelen bilgilendirme mailinde belirtilecektir. 
4.2. Teslimat bilgisi iletilmediği durumlarda, ürününüz yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler kısmında açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 
4.3. Teslimat süreci ürünün bulunurluğuna ve teslimat adresinize göre değişkenlik gösterebilir. - Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Teslimat adresinde siparişinizi teslim alacak birisinin bulunmaması durumunda kargo firmasıyla iletişime geçip teslimatı yeniden organize edebilirsiniz. 
4.4. Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.5. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde kredi kartının ait olduğu bankaya gerekli bildirim yapılarak ödediği tutarın iadesi 7 is günü içerisinde sağlanır. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. 
4.6. Çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ürünlerin üretimi mümkün olmayabilir. SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu ALICI’ya bildirir. Ödemiş olduğu bedelin iadesi, kredi kartının ait olduğu bankaya gerekli bildirim yapılarak 7 is günü içerisinde sağlanır. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. 
4.7. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 
4.8. ALICI , http://www.farawayclothing.com/ internet sitesinden alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış ya da herhangi bir diğer ticari kullanım amaçlı olmadığını kabul etmiş olur. 
4.9. SATICI web sitesinde belirtilen kayıtlı adresinin, ALICI ise siparişte belirtilen adreslerinin geçerli tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yöneltilecek tüm tebligatların geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.10. SATICI’nın, ALICI tarafından SİTE’ye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu SÖZLEŞME’yi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. 
4.11. ALICI, SÖZLEŞME konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. 
4.12. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir. 
4.13. ALICI, SATICI’ya ait SİTE’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 
4.14 Elektronik ortamda gerçekleşen satışa istinaden fatura nihai tüketicilere düzenlendiğinden kurumsal fatura düzenlenmemektedir.
4.15. ALICI, SATICI’ya ait SİTE’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır. - ALICI, SATICI’ya ait SİTE’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. - SATICI’ya ait SİTE’nin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır. 
4.16. İşbu SÖZLEŞME içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. 
Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 
DEĞİŞİM ve İADE, ALICI iade etmek veya değişimini yapmak istediği ürünü, kullanılmamış ve tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmemiş olması koşuluyla siparişin gönderim tarihinden itibaren 14 gün içinde etiketi, faturası ve orijinal ambalajıyla birlikte geri gönderebilir. 
İade paketin gönderiminden doğacak kargo masrafları ALICI ya aittir. 
İade ürünü kabul edilirse, ALICI ödeme iadesi talebinde bulunabilir. ALICI’nın ödeme iadesi talebi durumunda, ödemiş olduğu bedelin iadesi SATICI tarafından kredi kartının ait olduğu bankaya gerekli bildirim yapılarak 7 is günü içerisinde sağlanır. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini kabul etmektedir. 
ALICI’ya özel ölçülerde veya özel değişikliklerle dikilmiş olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. 
5. CAYMA HAKKI
Cayma hakkının kullanılması için malın ALICI’ya teslim tarihinden itibaren ALICI’nın 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunması ve ürünü işbu SÖZLEŞME’de düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde, 
a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) SATICI’ya gönderilmelidir.
b) İade formu eksiksiz biçimde SATICI’ya gönderilmelidir.
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmekle ve ALICI ise 14 günlük süre içerisinde malı iade etmekle yükümlüdür.
e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının ve/veya limit miktarın altına düşülmesi/kampanya şartlarının ortadan kalkması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. 
6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 
ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları (alt ve üst parçalar takım halinde satılıyorsa her iki parça), makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, sitede Final Sale( Son İndirim) çatısı altında belirtilen ve/veya %70 ve üzeri indirimli tüm ürünler, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemelerinin (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 
6.1. Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI'ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği, 
6.2. Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları, kampanyalı satışlarda bedelsiz ürünler, sağlanmış diğer ücretsiz/iskontolu/indirimli imkanlar, hediye çeki vb.leri için ALICI'ya geri ödemeden yapılabilecek indirim ve mahsuplar ile yetmediği hallerde duruma göre ALICI'dan ek tahsilatlar dahil), 
6.3. ALICI'nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar herhalükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacağı, 
6.4. Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI'nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği. 
6.5. Gizlilik, kişisel veriler ve elektronik iletişimler hakkında işlem-uygulamalar, 
6.6. Uyuşmazlık hallerinde ALICI'nın SATICI'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği. 
7. ULUSLARARASI TESLİMAT 
Uluslararası teslimatlarda sipariş gönderim yapılacak olan ülkeye bağlı olarak gümrük vergisine tabii olabilir. 
ALICI, ürünün teslim edileceği ülkenin tüm kanun ve regülasyonlarına uyum sağlamalıdır. Bu kanunlara aykırı olan bir durumdan SATICI sorumlu değildir. Teslimat yapılacak olan ülkeye bağlı olarak, farklı vergi kuralları ve/veya ek masraflar çıkabilir. 
8. KANUNİ HAKLARINIZ VE YETKİLİ YARGI MERCİLERİ 
Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. 
ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir. 
ALICI, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İNTERNET SİTESİ'nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu Sözleşme'nin 3. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün'ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. 
Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, ALICI'nın SATICI'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır. 
9. YÜRÜRLÜK 
ALICI, SİTE üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu SÖZLEŞME’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu SÖZLEŞME’nin SİTE’de ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
 
-
PARTIES 
SELLER
Company Name: Sirius Tekstil ve Ticaret A.Ş. 
Address: Meşrutiyet Mahallesi, Hrant Dink Sokak, No:62/16-18 Şişli, İSTANBUL.
Phone Number: +90 0212 328 08 09 
E-mail: info@farawayclothing.com 
Tax Office: Mecidiyeköy
VAT Number: 710537282 
SUBJECT
The subject of this Agreement consists of setting forth and determining the respective rights and obligations of the Parties with respect to the sales and delivery of the goods/services ordered by the BUYER from over the web site www.farawayclothing.com on the electronic media, with characteristics referred to in the Agreement and the selling price specified in the Agreement as well, pursuant to Law No. 6502 on Consumer Protection. 
PRODUCTS 
All the details and features of the products are shown at www.farawayclothing.com The listed and announced prices are the sales prices. The declared prices are valid until Faraway makes any updates. If the prices are for a specific period of time, the prices are valid till the end of that specific period. The products which are sold on www.farawayclothing.com VAT included.
SHIPMENT 
The deliveries will be shipped in 1-7 working days after the order. The shipping cost belongs to BUYER and any customs or import duties are charged once the order reaches its destination country and must be paid by the BUYER. 
GENERAL RULES 
 1. By using the website www.farawayclothing.com and or placing an order, BUYER acknowledges and agrees on the terms and conditions of the product features, sales price, payment and delivery. 
 2. The estimated delivery date of the products will be stated in your order confirmation email. If you do not receive an estimated delivery date from us, we will deliver the order within 30 days after the date of dispatch.Delivery timing may vary depending on the availability of the products and the delivery address. The SELLER is not accountable for any issues during courier operations.If no one is available at your address to sign for your order, you will need to contact our delivery partner to rearrange the delivery.The SELLER is not accountable for shipments not being accepted by the BUYER. 
 3. SELLER is responsible for supplying the products within the specifications provided on the website. 
 4. In order for SELLER to deliver the product, Terms & Conditions form needs to be electronically confirmed. In case the payment is not done or canceled by the bank, SELLER is not obliged to deliver the product. 
 5. SELLER is responsible to inform BUYER about the obstacles for the shipment or delivery due to transportation, weather problems or any other force major. In this case, BUYER has the right to will the cancellation of the order and change the related items. If the BUYER cancels the order, SELLER should make the refund in 7 working days. After this action taken by the SELLER, the remaining period will depend on banking transactions. SELLER does not have any rights to intervene through this transaction. For this reason, the BUYER accepts the refund may take 2-3 weeks. 
 6. For some operational reasons, products ordered cannot be manufactured. In such instances, the SELLER will inform the BUYER and SELLER should make the refund in 7 working days. After this action taken by the SELLER, the remaining period will depend on banking transactions. SELLER does not have any rights to intervene through this transaction. For this reason, the BUYER accepts the refund may take 2-3 weeks. 
 7. For any reasons beyond the BUYER's responsibility, in case the payment is not released or is blocked by the financial institutes the BUYER is obliged to return the product to SELLER in 3 days. In such instances, the shipment cost belongs to
BUYER. 
 1. The products sold by www. www.farawayclothing.com are supplied for BUYER's domestic and private use only. BUYER agrees that she/he will not use the products for any commercial, business or re-sale purposes. 
 2. Both SELLER confirms that their address on the website and BUYER confirms that their stated address on their order are their notification addresses.                                                                                      RETURNS & EXCHANGES                                                                 The BUYER has a right to return or exchange the purchased item within 14 days from the ship date of the product either to itself in person or to such person/entity at the address, if the product is unused, undamaged and together with its tag, invoice, all materials delivered in full and in its original packaging. The customer is responsible for shipping returns, all shipping costs for the return will be at the customer’s expense. After all returned goods are delivered to SELLER; SELLER confirms the goods meet the conditions after inspection. Once the return is approved, BUYER has both options to get a refund or exchange with any other products available. In case of a refund request, SELLER will make the refund in 7 working days. After refund action taken by the SELLER, the remaining period will depend on banking transactions. SELLER does not have any rights to intervene through this transaction. For this reason, the BUYER accepts the refund may take 2-3 weeks.Any custom tailored or custom designed products cannot be returned or exchanged.  Underwear, Faraway Finds, Faraway Friends, Accesories and SALE collection are final sale and can't be returned. 
RIGHT TO WITHDRAW
The BUYER is entitled to use its right with respect to withdrawal, within 14 days from the date of delivered of the product either to itself in person or to such person/entity at the address advised to that effect. For being entitled to use the right of withdrawal, it is mandatory that within 14 days, the BUYER should notify the SELLER via the contact details at www.farawayclothing.com SELLER has a right to decline if the products are returned without withdrawal communication. 
The right to withdrawal is subject to below conditions:  
 1. BUYER has to return invoice, packaging, all accessories and all other materials delivered in full and without any damage.
 2. After all returned goods are delivered to SELLER; SELLER confirms the goods meet the conditions after inspection. Once the withdrawal is approved, SELLER will make the refund in 14 working days. After refund action taken by the SELLER, the remaining period will depend on banking transactions. SELLER does not have any rights to intervene through this transaction. For this reason, the BUYER accepts the refund may take 2-3 weeks. 
 3. SELLER will inform all damage, missing parts and any cost incurred during the return process to the BUYER and refund will be done after the deductions. If the original of the invoice is not forwarded, VAT and other legal obligations, if any, are not possibly returned to the BUYER. SELLER does not accept refunds on any custom-made orders. All products to be considered under withdrawal right must be unused. 
 4. In case of the using withdrawal right: If the campaign limit amount and/or the campaign conditions are eliminated by the SELLER , the discount amount used within the scope of the campaign is canceled by the SELLER. All damages during the return shipment are under BUYER's responsibility. On international sales, cost (Including shipping costs, custom fees and taxes. for delivery of such goods/services returned on grounds of the right of withdrawal is covered by the BUYER. 
INTERNATIONAL DELIVERY
If the BUYER purchases products for delivery to an international destination, the order may be subject to import duties and taxes which are applied when the package reaches that destination. BUYERS must comply with all applicable laws and regulations of the country for which the products are destined. SELLER is not liable or responsible if the BUYER breaches any such laws. Depending on the delivery address, different taxation rules and/or additional charges may apply. 
AUTHORIZED COURT
Anything related to your order, use of the Websites or these Terms and Conditions are governed by Turkish law. In settlement of any disputes that might arise from this Agreement, Consumer Arbitration Committees have competent jurisdiction up to such value announced by the Ministry of Industry and Commerce, Consumer Courts for values over the specified amount, and at places where these are not available, Civil Courts of First Instance are competent.
By using this website and/or placing an order, both SELLER and BUYER acknowledges and agrees to be bound by these Terms and Conditions.

Cart

No more products available for purchase

Your Cart is Empty